Архива вести Прекршајног суда у Јагодини

24.11.2017. године, Јагодина

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини...

26.05.2017. године, Јагодина

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини...

15.05.2017. године, Београд

Изабран председник Прекршајног суда у Јагодини...

13.03.2017. године, Београд

Постављен в.ф. председника Прекршајног суда у Јагодини...

25.11.2016. године, Јагодина

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини...

12.09.2016. године, Београд

Постављен в.ф. председника Прекршајног суда у Јагодини...

11.03.2016. године, Београд

Престанак функције председника Прекршајног суда у Јагодини...

27.11.2014. године, Јагодина

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини...

23.05.2014. године, Београд

Изабран Председник Прекршајног суда у Јагодини...

04.04.2014. године, Јагодина

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини...