Контакти Прекршајног суда у Јагодини

Прекршајни суд у Јагодини

 35000 Јагодина, Кнегиње Милице 15
ПАК 580203


Матични број: 17774018
Порески идентификациони број (ПИБ): 106398876

Судска управа


 035 245-254
 035 245-304
 sud.pr.ja@gmail.com

Одељење суда у Деспотовцу


 35213 Деспотовац, Савеза бораца 71
ПАК: 597303


 035 611-267
 035 611-267
 sud.pr.des@gmail.com

Одељење суда у Свилајнцу


 35210 Свилајнац, Светог Саве 64
ПАК: 586402


 035 321-205
 035 321-205
 prekrsajisv@gmail.com

Одељење суда у Ћуприји


 35230 Ћуприја, Карађорђева б.б.
ПАК: 594802


 035 8470-306
 035 8475-270
 sud.pr.jacu@gmail.com