Судије Прекршајног суда у Јагодини


Распоред судија у седишту


1. Ненад Петровић, председник суда
2. Слађана Ристић, заменик председника суда
3. Милева Шишмановић
4. Чедомирка Марковић
Наташа Радовановић, судијски дани
Тања Николић, председник Одељења суда у Свилајнцу, судијски дани

Распоред судија у одељењима


Одељење суда у Деспотовцу

5. Биљана Јовановић, председник одељења

Одељење суда у Свилајнцу

6. Тања Николић, председник одељења
7. Наташа Радовановић

Одељење суда у Ћуприји

8. Марина Никодијевић Коњевић, председник одељења
Ненад Петровић, председник суда, судијски дан
Биљана Јовановић, председник Одељења суда у Деспотовцу, судијски дан