• Прекршајни суд у Јагодини

    Прекршајни суд у Јагодини

     35000 Јагодина, Кнегиње Милице 15
     035 245-254
     035 245-304
     sud.pr.ja@gmail.com

    Матични број: 17774018 ПИБ: 106398876

    Председник суда
    Ненад Петровић

  • Прекршајни суд у Јагодини, Одељење суда у Деспотовцу

    Прекршајни суд у Јагодини

    Одељење суда у Деспотовцу

     35213 Деспотовац, Савеза бораца 71
     035 611-267
     035 611-267
     sud.pr.des@gmail.com

    Председник одељења
    Биљана Јовановић

  • Прекршајни суд у Јагодини, Одељење суда у Свилајнцу

    Прекршајни суд у Јагодини

    Одељење суда у Свилајнцу

     35210 Свилајнац, Светог Саве 64
     035 321-205
     035 321-205
     prekrsajisv@gmail.com

    Председник одељења
    Тања Николић

  • Прекршајни суд у Јагодини, Одељење суда у Ћуприји

    Прекршајни суд у Јагодини

    Одељење суда у Ћуприји

     35230 Ћуприја, Карађорђева б.б.
     035 8470-306
     035 8475-270
     sud.pr.jacu@gmail.com

    Председник одељења
    Марина Никодијевић Коњевић

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача