Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини

15.11.2018. године, Јагодина

Дана 15.11.2018. године сходно чл. 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и чл. 46. Судског пословника, председник Прекршајног суда у Јагодини, Ненад Петровић одржао седницу свих судија на којој је судијама саопштио Годишњи распореда послова за 2019. годину. Такође је одлучивано и о другим питањима везаним за рад суда.