Портпарол Прекршајног суда у Јагодини

Функцију портпарола суда обавља председник суда Ненад Петровић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Тања Станојевић.

 035 245-254
 sud.pr.ja@gmail.com