• Prekršajni sud u Jagodini

  Prekršajni sud u Jagodini

  Prekršajni sud u Jagodini, adresa 35000 Jagodina, Kneginje Milice 15
  Prekršajni sud u Jagodini, telefon 035 245-254
  Prekršajni sud u Jagodini, faks 035 245-304
  Prekršajni sud u Jagodini, e-mail sud.pr.ja@gmail.com
  Matični broj: 17774018 PIB: 106398876

  V.f. predsednika suda
  Nenad Petrović

 • Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Ćupriji

  Prekršajni sud u Jagodini

  Odeljenje suda u Ćupriji

  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Ćupriji, adresa 35230 Ćuprija, Karađorđeva b.b.
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Ćupriji, telefon 035 8470-306
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Ćupriji, faks 035 8475-270
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Ćupriji, e-mail sud.pr.jacu@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Marina Nikodijević Konjević

 • Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Despotovcu

  Prekršajni sud u Jagodini

  Odeljenje suda u Despotovcu

  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Despotovcu, adresa 35213 Despotovac, Saveza boraca 71
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Despotovcu, telefon 035 611-267
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Despotovcu, faks 035 611-267
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Despotovcu, e-mail sud.pr.des@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Biljana Jovanović

 • Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Svilajncu

  Prekršajni sud u Jagodini

  Odeljenje suda u Svilajncu

  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Svilajncu, adresa 35210 Svilajnac, Svetog Save 64
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Svilajncu, telefon 035 321-205
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Svilajncu, faks 035 321-205
  Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Svilajncu, e-mail prekrsajisv@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Tanja Nikolić

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača