• Prekršajni sud u Jagodini

  Prekršajni sud u Jagodini

   35000 Jagodina, Kneginje Milice 15
   035 245-254
   035 245-304
   sud.pr.ja@gmail.com

  Matični broj: 17774018 PIB: 106398876

  Predsednik suda
  Mileva Šišmanović

 • Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Ćupriji

  Prekršajni sud u Jagodini

  Odeljenje suda u Ćupriji

   35230 Ćuprija, Karađorđeva b.b.
   035 8470-306
   035 8475-270
   sud.pr.jacu@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Marina Nikodijević Konjević

 • Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Despotovcu

  Prekršajni sud u Jagodini

  Odeljenje suda u Despotovcu

   35213 Despotovac, Savez boraca 71
   035 611-267
   035 611-267
   sud.pr.des@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Maja Dubravac

 • Prekršajni sud u Jagodini, Odeljenje suda u Svilajncu

  Prekršajni sud u Jagodini

  Odeljenje suda u Svilajncu

   35210 Svilajnac, Svetog Save 64
   035 321-205
   035 321-205
   prekrsajisv@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Tanja Nikolić

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača