Portparol Prekršajnog suda u Jagodini

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Nenad Petrović.

Tehničko lice za kontakt, sekretar suda Tanja Stanojević.

 035 245-254
 sud.pr.ja@gmail.com