Kontakti Prekršajnog suda u Jagodini

Prekršajni sud u Jagodini

 35000 Jagodina, Kneginje Milice 15
PAK 580203


Matični broj: 17774018
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106398876

Sudska uprava


 035 245-254
 035 245-304
 sud.pr.ja@gmail.com

Odeljenje suda u Ćupriji


 35230 Ćuprija, Karađorđeva b.b.
PAK: 594802


 035 8470-306
 035 8475-270
 sud.pr.jacu@gmail.com

Odeljenje suda u Despotovcu


 35213 Despotovac, Saveza boraca 71
PAK: 597303


 035 611-267
 035 611-267
 sud.pr.des@gmail.com

Odeljenje suda u Svilajncu


 35210 Svilajnac, Svetog Save 64
PAK: 586402


 035 321-205
 035 321-205
 prekrsajisv@gmail.com