Sudije Prekršajnog suda u Jagodini


Raspored sudija u sedištu


1. Nenad Petrović, predsednik suda
2. Slađana Ristić, zamenik predsednika suda
3. Čedomirka Marković
4. Mileva Šišmanović
Nataša Radovanović, sudijski dani
Tanja Nikolić, predsednik Odeljenja suda u Svilajncu, sudijski dani

Raspored sudija u odeljenjima


Odeljenje suda u Ćupriji

5. Marina Nikodijević Konjević, predsednik odeljenja
Nenad Petrović, predsednik suda, sudijski dan
Biljana Jovanović, predsednik Odeljenja suda u Despotovcu, sudijski dan

Odeljenje suda u Despotovcu

6. Biljana Jovanović, predsednik odeljenja

Odeljenje suda u Svilajncu

7. Tanja Nikolić, predsednik odeljenja
8. Nataša Radovanović