Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini

15.11.2018. godine, Jagodina

Dana 15.11.2018. godine shodno čl. 34. st. 1. Zakona o uređenju sudova i čl. 46. Sudskog poslovnika, predsednik Prekršajnog suda u Jagodini, Nenad Petrović održao sednicu svih sudija na kojoj je sudijama saopštio Godišnji rasporeda poslova za 2019. godinu. Takođe je odlučivano i o drugim pitanjima vezanim za rad suda.