Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini

26.05.2017. godine, Jagodina

Dana 26.05.2017. godine je održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini na kojoj je sudija Nenad Petrović obavestio prisutne sudije da je Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini održanoj dana 15. maja 2017. godine izabran za predsednika Prekršajnog suda u Jagodini.
Takođe, zauzet je stav svih sudija da u postupku izvršenja predmeta, nakon dostavljanja pisanog obaveštenja od strane radnika na izvršnim predmetima nadležnoj Policijskoj upravi o izvršenju kaznenih poena, spisi predmeta mogu biti arhivirani ako nadležna Policijska uprava u postupku izvršenja odluke ne dostavi izveštaj o izvršenju kaznenih poena.