Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini

24.11.2017. godine, Jagodina

Dana 24.11.2017. godine shodno čl. 34. st. 1. Zakona o uređenju sudova i čl. 46. Sudskog poslovnika, predsednik Prekršajnog suda u Jagodini, Nenad Petrović održao sednicu svih sudija na kojoj je upoznao sudije sa nacrtom Godišnjeg rasporeda poslova za 2018. godinu i na koji sudije nisu imale primedbe.
Takođe je odlučivano i o drugim pitanjima vezanim za rad suda.