Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини

24.11.2017. године, Јагодина

Дана 24.11.2017. године сходно чл. 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и чл. 46. Судског пословника, председник Прекршајног суда у Јагодини, Ненад Петровић одржао седницу свих судија на којој је упознао судије са нацртом Годишњег распореда послова за 2018. годину и на који судије нису имале примедбе.
Такође је одлучивано и о другим питањима везаним за рад суда.