Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини

27.11.2014. године, Јагодина

Дана 27.11.2014. године је сходно чл. 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и чл. 46. ст. 4. Судског пословника, председник Прекршајног суда у Јагодини одржала седницу свих судија на којој је упознала судије са нацртом Годишњег распореда послова за 2015. годину и на који судије нису имале примедбе.