Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини

25.11.2016. године, Јагодина

Дана 25.11.2016. године је сходно чл. 34. ст. 1. Закона о уређењу судова и чл. 46. Судског пословника, в.ф. председника Прекршајног суда у Јагодини, Ненад Петровић одржао седницу свих судија на којој је упознао судије са нацртом Годишњег распореда послова за 2017. годину и на који судије нису имале примедбе.