Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини

04.04.2014. године, Јагодина

Дана 04.04.2014 године са почетком у 14,05 часова одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Јагодини са дневним редом примене новог Закона о прекршајима који се примењује од 01.03.2014. године и тромесечним извештајем о раду.