Престанак функције председника Прекршајног суда у Јагодини

11.03.2016. године, Београд

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о престанку функције председника Прекршајног суда у Јагодини број 21 ("Сл. гласник РС" број 20/16), Драгани Милетић, председнику Прекршајног суда у Јагодини, престала је функција председника суда дана 25.02.2016. године на лични захтев.
Одлуком председника Прекршајног апелационог суда у Београду број I Су број 2/16 -221 од 11.03.2016. године, судија Прекршајног суда у Јагодини, Ненад Петровић, постављен је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Јагодини почев од 11.03.2016. године док нови председник на ступи на функцију а најдуже шест месеци.