Постављен в.ф. председника Прекршајног суда у Јагодини

13.03.2017. године, Београд

Одлуком председника Прекршајног апелационог суда у Београду број СУ I-2 115/17 од 07.03.2017. године, судија Прекршајног суда у Јагодини, Ненад Петровић, постављен је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Јагодини почев од 13.03.2017. године док нови председник на ступи на функцију а најдуже шест месеци.