Постављен в.ф. председника Прекршајног суда у Јагодини

12.09.2016. године, Београд

Одлуком председника Прекршајног апелационог суда у Београду број I Су број 2/16-691 од 09.09.2016. године, судија Прекршајног суда у Јагодини, Ненад Петровић, постављен је за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Јагодини почев од 12.09.2016. године док нови председник на ступи на функцију а најдуже шест месеци.