Правилници и акти Прекршајног суда у Јагодини


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2019. годину, 15.11.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о примању поклона у Прекршајном суду у Јагодини, 22.03.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у Прекршајном суду у Јагодини, 19.03.2018. године Ms Word Pdf
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем у Прекршајном суду у Јагодини, 16.03.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама Прекршајног суда у Јагодини, 26.02.2018. године Ms Word Pdf
Правилник о безбедности и здрављу на раду Прекршајног суда у Јагодини, 22.02.2018. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у 2018. години, 22.01.2018. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2018. годину, 27.11.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Прекршајном суду у Јагодини, 23.10.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о архивском пословању у Прекршајном суду у Јагодини, 10.01.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2017. годину, 28.11.2016. године Pdf
Правилник о изменама и допунама Правилника о правима из радног односа за запослене у Прекршајном суду у Јагодини, 08.08.2016. године Ms Word Pdf
Правила заштите од пожара у Прекршајном суду у Јагодини, 28.03.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Јагодини, 18.03.2016. године Ms Word Pdf
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у Прекршајном суду у Јагодини, 19.02.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2014. годину, 02.12.2013. године Ms Word Pdf
Правилник о правима из радног односа за запослене у Прекршајном суду у Јагодини, 17.04.2012. године Ms Word Pdf
Кућни ред, 30.12.2011. године Ms Word Pdf
Oбавештење о злостављању, 14.12.2011. године Ms Word Pdf