Правилници и акти Прекршајног суда у Јагодини


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2017. годину, 28.11.2016. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2014. годину, 02.12.2013. године Ms Word Pdf
Правилник о правима из радног односа за запослене у Прекршајном суду у Јагодини, 17.04.2012. године Ms Word Pdf
Кућни ред, 30.12.2011. године Ms Word Pdf