Правилници и акти Прекршајног суда у Јагодини


Програм решавања старих предмета у 2018. години, 22.01.2018. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2018. годину, 27.11.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Прекршајном суду у Јагодини, 23.10.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2017. годину, 28.11.2016. године Pdf
Правилник о изменама и допунама Правилника о правима из радног односа за запослене у Прекршајном суду у Јагодини, 08.08.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Јагодини за 2014. годину, 02.12.2013. године Ms Word Pdf
Правилник о правима из радног односа за запослене у Прекршајном суду у Јагодини, 17.04.2012. године Ms Word Pdf
Кућни ред, 30.12.2011. године Ms Word Pdf