Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Jagodini


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2019. godinu, 15.11.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o primanju poklona u Prekršajnom sudu u Jagodini, 22.03.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u Prekršajnom sudu u Jagodini, 19.03.2018. godine Ms Word Pdf
Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Prekršajnom sudu u Jagodini, 16.03.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o zameni i izostavljanju (pseudonimizaciji i anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama Prekršajnog suda u Jagodini, 26.02.2018. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Prekršajnog suda u Jagodini, 22.02.2018. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u 2018. godini, 22.01.2018. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2018. godinu, 27.11.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Prekršajnom sudu u Jagodini, 23.10.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o arhivskom poslovanju u Prekršajnom sudu u Jagodini, 10.01.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2017. godinu, 28.11.2016. godine * Pdf
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pravima iz radnog odnosa za zaposlene u Prekršajnom sudu u Jagodini, 08.08.2016. godine Ms Word Pdf
Pravila zaštite od požara u Prekršajnom sudu u Jagodini, 28.03.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Jagodini, 18.03.2016. godine Ms Word Pdf
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u Prekršajnom sudu u Jagodini, 19.02.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2014. godinu, 02.12.2013. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o pravima iz radnog odnosa za zaposlene u Prekršajnom sudu u Jagodini, 17.04.2012. godine Ms Word Pdf
Kućni red, 30.12.2011. godine Ms Word Pdf
Obaveštenje o zlostavljanju, 14.12.2011. godine Ms Word Pdf

* ćirilica