Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Jagodini


Program rešavanja starih predmeta u 2018. godini, 22.01.2018. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2018. godinu, 27.11.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Prekršajnom sudu u Jagodini, 23.10.2017. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2017. godinu, 28.11.2016. godine * Pdf
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pravima iz radnog odnosa za zaposlene u Prekršajnom sudu u Jagodini, 08.08.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2014. godinu, 02.12.2013. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o pravima iz radnog odnosa za zaposlene u Prekršajnom sudu u Jagodini, 17.04.2012. godine Ms Word Pdf
Kućni red, 30.12.2011. godine Ms Word Pdf

* ćirilica