Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Jagodini


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2017. godinu, 28.11.2016. godine * Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Jagodini za 2014. godinu, 02.12.2013. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o pravima iz radnog odnosa za zaposlene u Prekršajnom sudu u Jagodini, 17.04.2012. godine Ms Word Pdf
Kućni red, 30.12.2011. godine Ms Word Pdf

* ćirilica