Информатори о раду Прекршајног суда у Јагодини

Основни подаци о Прекршајном суду у Јагодини и Информатору о раду


Назив државног органа: Прекршајни суд у Јагодини

 Кнегиње Милице 15, 35000 Јагодина
ПАК 580203
Матични број: 17774018
ПИБ: 106398876

 035 245-254
 sud.pr.ja@gmail.com


Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 13.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 07.03.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 10.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 16.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 19.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 21.03.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 18.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 23.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 23.01.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 30.07.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 10.01.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 07.02.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Јагодини, ажуриран 21.02.2011. године Ms Word Pdf