• Прекршајни суд у Јагодини

  Прекршајни суд у Јагодини

   35000 Јагодина, Кнегиње Милице 15
   035 245-254
   035 245-304
   sud.pr.ja@gmail.com

  Матични број: 17774018 ПИБ: 106398876

  Председник суда
  Милева Шишмановић

 • Прекршајни суд у Јагодини, Одељење суда у Деспотовцу

  Прекршајни суд у Јагодини

  Одељење суда у Деспотовцу

   35213 Деспотовац, Савез бораца 71
   035 611-267
   035 611-267
   sud.pr.des@gmail.com

  Председник одељења
  Маја Дубравац

 • Прекршајни суд у Јагодини, Одељење суда у Свилајнцу

  Прекршајни суд у Јагодини

  Одељење суда у Свилајнцу

   35210 Свилајнац, Светог Саве 64
   035 321-205
   035 321-205
   prekrsajisv@gmail.com

  Председник одељења
  Тања Николић

 • Прекршајни суд у Јагодини, Одељење суда у Ћуприји

  Прекршајни суд у Јагодини

  Одељење суда у Ћуприји

   35230 Ћуприја, Карађорђева б.б.
   035 8470-306
   035 8475-270
   sud.pr.jacu@gmail.com

  Председник одељења
  Марина Никодијевић Коњевић

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача