Javne nabavke Prekršajnog suda u Jagodini, 2017. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *
Konkursna dokumentacija
21.12.2017. aktivna

* ćirilica