Javne nabavke Prekršajnog suda u Jagodini, 2017. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *
Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.12.2017. završena
05.01.2018

* ćirilica