Javne nabavke Prekršajnog suda u Jagodini, 2016. godina


Naziv javne nabavke Dokumentacija Rokovi Status
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora *

Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodeli ugovora *

Odluka o dodeli ugovora *

Obaveštenje o zaključenom ugovoru *

18.11.2016. završena
15.12.2016
JNMV - kancelarijski i štampani materijal Poziv za podnošenje ponuda *

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka *

Obaveštenje o obustavi postupka *
18.10.2016. obustavljena
25.10.2016

* ćirilica