Informatori o radu Prekršajnog suda u Jagodini

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Jagodini i Informatoru o radu


Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Jagodini

 Kneginje Milice 15, 35000 Jagodina
PAK 580203
Matični broj: 17774018
PIB: 106398876

 035 245-254
 sud.pr.ja@gmail.com


Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini, ažuriran 13.01.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 07.03.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 10.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 16.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 19.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 21.03.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 18.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 23.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 23.01.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 30.07.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 10.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 07.02.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Jagodini ažuriran, 21.02.2011. godine Ms Word Pdf