Postavljen v.f. predsednika Prekršajnog suda u Jagodini

13.03.2017. godine, Beograd

Odlukom predsednika Prekršajnog apelacionog suda* u Beogradu broj SU I-2 115/17 od 07.03.2017. godine, sudija Prekršajnog suda u Jagodini, Nenad Petrović, postavljen je za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini počev od 13.03.2017. godine dok novi predsednik na stupi na funkciju a najduže šest meseci.

* ćirilica