Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini

25.11.2016. godine, Jagodina

Dana 25.11.2016. godine je shodno čl. 34. st. 1. Zakona o uređenju sudova i čl. 46. Sudskog poslovnika, v.f. predsednika Prekršajnog suda u Jagodini, Nenad Petrović održao sednicu svih sudija na kojoj je upoznao sudije sa nacrtom Godišnjeg rasporeda poslova za 2017. godinu i na koji sudije nisu imale primedbe.