Postavljen v.f. predsednika Prekršajnog suda u Jagodini

12.09.2016. godine, Beograd

Odlukom predsednika Prekršajnog apelacionog suda* u Beogradu broj I Su broj 2/16-691 od 09.09.2016. godine, sudija Prekršajnog suda u Jagodini, Nenad Petrović, postavljen je za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini počev od 12.09.2016. godine dok novi predsednik na stupi na funkciju a najduže šest meseci.

* ćirilica