Prestanak funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini

11.03.2016. godine, Beograd

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini broj 21 ("Sl. glasnik RS" broj 20/16), Dragani Miletić, predsedniku Prekršajnog suda u Jagodini, prestala je funkcija predsednika suda dana 25.02.2016. godine na lični zahtev.
Odlukom predsednika Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu broj I Su broj 2/16 -221 od 11.03.2016. godine, sudija Prekršajnog suda u Jagodini, Nenad Petrović, postavljen je za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini počev od 11.03.2016. godine dok novi predsednik na stupi na funkciju a najduže šest meseci.