Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini

27.11.2014. godine, Jagodina

Dana 27.11.2014. godine je shodno čl. 34. st. 1. Zakona o uređenju sudova i čl. 46. st. 4. Sudskog poslovnika, predsednik Prekršajnog suda u Jagodini održala sednicu svih sudija na kojoj je upoznala sudije sa nacrtom Godišnjeg rasporeda poslova za 2015. godinu i na koji sudije nisu imale primedbe.