Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini

04.04.2014. godine, Jagodina

Dana 04.04.2014 godine sa početkom u 14,05 časova održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Jagodini sa dnevnim redom primene novog Zakona o prekršajima koji se primenjuje od 01.03.2014. godine i tromesečnim izveštajem o radu.